Начало ГАЛЕРИЯ
1 БИОЛОКАЦИЯ
2 ЛЕЧЕНИЕ
3 ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНИ
4 ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕЖИВА МАТЕРИЯ
5 ТЕЛЕСЕАНСИ
6 ТЕЛЕКИНЕЗА